POŚWIĘCONY PANU

Pastor Iwona Kocel

Wierzę, że obecny rok 2012 będzie dla nas czasem wejścia w zwycięstwo, z powodu świadomego poświęcenia służbie żywemu Bogu. Z początkiem roku Pan przemówił do nas Słowem z księgi Malachiasza 3:18:

„Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy.”

Wizją żywego kościoła jest to, że każda osoba zajmuje swoje własne, osobiste miejsce w służbie, do której Bóg ją powołał. On nie ma względu na osobę – musi powstać widoczna różnica pomiędzy służącymi Bogu, a tymi, którzy Mu nie służą, aby w mieście powstała różnica pomiędzy wierzącym, a niewierzącym. Dlatego Jezus powołuje nas do świadomego poświęcenia i „ukrzyżowania swojego życia” dla Niego. Ostatnią wizją, która została nam dana podczas spotkania, był ogromny sztandar wbity w miejsce usługiwania, do którego zaczęli podchodzić i przykładać ręce ludzie pragnący Boga. Powoływali oni tym samym zwycięstwo do swojego życia.

„I rzekł Pan: Przyłóż rękę do sztandaru Pana.” (II Mojż 17:16)

Był to ołtarz nazwany „Pan sztandarem moim!” W obecnych czasach Bóg domaga się konkretnej różnicy w naszym życiu. Jesteśmy jak Izrael, który wyszedł z Egiptu nie tylko po to, być zyskać wolność, ale by wejść w powołanie i służyć żywemu Bogu. Prawdziwie zwycięskie życie naznaczone jest posłuszeństwem i relacją z Bogiem, która wnosi zmianę do każdej jego dziedziny. Bóg przysposobił sobie lud przez nabycie go swoją cenną krwią. Sługa Boży to własność Pana.

„A wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym.” (2 Mojż. 19:6)

W naszym pokoleniu zatarła się granica pomiędzy ludźmi sprawiedliwymi, a bezbożnymi i tymi, którzy przybierają pozory pobożności,

„A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie” (Hebr. 10: 38)

Służenie żywemu Bogu to największy przywilej na ziemi. To specjalne, oddzielone życie od tego co pospolite, po to by doświadczyć Jego obecności i działania bardziej niż kiedykolwiek. Osoba powołana i poświęcona ma dostęp do poznania Jezusa bliżej, a tajemnice Królestwa są odsłaniane i rozumiane w bezpośredni sposób, nie w przypowieściach. Uczniowie przy Jezusie mieli prawdziwy ogrom przygód, cudów i ponadnaturalnych manifestacji. Kiedy jesteś wierzący wchodzisz w miejsce sprawiedliwości przez wiarę – wchodzisz na poziom służenia i całkowitego oddania się Bogu. To cena za oglądanie Boga. Jeśli pojmiemy te prawdy i będziemy każde miejsce pielęgnować w czystości i miłości to powstanie w kościele różnica widoczna dla tego świata. Duch Święty jest tym, który kreuje twoje życie kiedy ty pragniesz służyć Bogu. Nie zapominaj, że to jest miejsce przygotowane dla ciebie, Kościół w którym możesz spełnić się jako Boży człowiek .