Blog

"Nowe Pokolenie" > Artykuły > Ważne też jest porządne życie. Spotkanie w Warszawie 1.05.2016 r.

Ważne też jest porządne życie. Spotkanie w Warszawie 1.05.2016 r.

Ewangelizacja z Kerygmą w Warszawie
Ewangelizacja z Kerygmą w Warszawie

Dzisiaj będziemy więcej czytać z Biblii, więc proszę weźmy je wszyscy do ręki.
Zacznę mówić od tego, jak ważne jest doświadczanie Bożej obecności.
Stąd się biorą cuda, ponadnaturalne rzeczy. Chodzi nie tylko o cuda, ale o Bożą obecność, żeby na codzień doświadczać Boga, być blisko Niego, ale stąd też się biorą cuda.

Idąc trochę w inną stronę, ważne jest porządne życie. Ono musi się podobać Bogu.
Biblia mówi:

” Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi.”
-List do Hebrajczyków 12,4

I następny fragment:

„To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak
poganie postępują w próżności umysłu swego,
Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich,
Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością.
Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa,
Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.
Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze,
I odnówcie się w duchu umysłu waszego,
A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo
jesteśmy członkami jedni drugich.
Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, Nie dawajcie diabłu przystępu.
Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra,aby miał z czego udzielać potrzebującemu.
Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.
A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień
odkupienia.
Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością.
Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.”
-List do Efezjan 4,17-32

Teraz będzie jeszcze trudniej.
Posłuchajcie, mam prośbę. Patrzmy uważniej na to co czytamy, niech to zrobi jakąś pracę w naszym życiu.
Zapiszcie sobie gdzieś ten fragment z Efezjan co przeczytałem bo jest długi i te następne, co zaraz będą i przeczytajmy je dzisiaj jeszcze ze dwa razy i kilka razy w tygodniu. To kazanie nie może tak szybko umknąć.
Poprostu wysłuchałem i zaraz zapomniałem.
Sbróbujmy to jakoś zakorzenić w środku, w nas, żeby wydało owoc.
Jest przypowieść o czterech rodzajach gleby, gdzie ziarnem jest Słowo Boże, znacie?
Tylko przez przeczytanie kilka razy, przez medytowanie jakby nad Słowem, ono może zapuścić korzenie.
Boże, co masz na myśli? Co mówisz Duchu Święty do mnie przez ten fragment?
Rozumiesz?
Pomyśl cztery razy, o co w tym fragmencie chodzi, zanim zaczniesz czytać dalej.
Co Bóg mi mówi, co jest ważne w tym co przeczytałem?
I co mam teraz zrobić? Dziś, jutro, pojutrze? Co Bóg mi mówi, że mam zmienić?

I dalej:

” Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.
Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.
A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu,
Bo przypatrzył się sobie i odszedł  i zaraz zapomniał jakim jest.
Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.”
-List Jakuba 1,19

Zrozumcie, jak ważne jest dokopać się głębiej i naprawdę coś wziąć.
To nie tylko jakieś duchowe wskazówki, to też jest bardzo praktyczne, żeby przeczytać 3-4 razy, pomyśleć, wyciągnąć praktyczne wnioski. O tym mówi Jakub.
„…Przypatrzył się, odszedł, zapomniał…” Tak czasem wygląda słuchanie kazań.

I trzeci fragment do przeczytania kilka razy teraz i uważnie w domu:
1- Efezjan 4,17-32
2- Jakuba 1,19-27
3- 1 Koryntian 13,1

” Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się,
Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego,
Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;
Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.
Miłość nigdy nie ustaje…”

Chciałbym w czwartek wrócić do porozmawiania o tych trzech fragmentach, byłoby fajnie, jakby każdy miał coś do powiedzenia.

I jeszcze krótko o ofiarach i  dziecięcinie. Słyszałem ostatnio fajny przykład, jak w raju Bóg powiedział Adamowi i Ewie, że mogą jest z każdego drzewa, tylko z jednego nie mogą, znacie tę historię?
Ona mówi dziś nam, zachęca żebyśmy korzystali ze wszystkiego, kupowali co chcemy, byli błogosławieni finansowo i żeby nam się powodziło. Bóg lubi jak jego dzieci mają wszystkiego pod dostatkiem. Z jednego drzewa mamy nie ruszać, z ofiar i dziesięcin. To jest Jego, bądźmy w tym wierni.

-Warszawa 1.05.2016 r.

Nowe Pokolenie Warszawa