“Oto stoję u drzwi i kołaczę”




Bożym pragnieniem jest mieć z tobą intymną relację. Bóg chce Cię prowadzić, uczyć, uzdrawiać i zachęcać, chce mieć z Tobą tajemnice! Chce rozmawiać z tobą na każdy temat, mówić prosto do twojego serca!

„Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Obj. 3:20).

Mówimy o Jezusie, który stoi u drzwi serca grzesznika i chce wejść. Chrystus mówi to do człowieka wierzącego! On nie patrzy na twój „staż”, jako osoby zbawionej, czy na poznanie lub poziom wtajemniczenia. On patrzy na Twoją otwartość i gorliwość w wołaniu; On patrzy na twoje ochotne serce. Jezus teraz stoi przed twoim sercem i czeka aż skupisz się na Nim, na Jego słodkim szepcie. Wcześniejsze wersety Objawienia Jana pokazują, że Pan mówi do osób zbawionych- do świętych ludzi, którzy chcą znać głos Boży!

Jezus mówi do Ciebie: „Otwórz drzwi! Otwórz drzwi!” Jezus chce twojej bliskości, twoich najgłębszych uczuć, twojego oddania. Chce być z tobą w intymnej relacji- tylko z tobą! Nastaw się na Boga, nabierz wrażliwości i szukaj Go z całego serca, a na pewno odpowie, bo Jemu na tym zależy jeszcze bardziej niż tobie.

„Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.” ( Mt. 6:6)

On chce usiąść z tobą i podzielić się tym, co ma w sercu – rozmawiać z tobą twarzą w twarz, serce w serce. Kiedy Jezus wejdzie, przyniesie pokarm – innymi słowy, siebie. Kiedy będziesz karmić się Nim, będziesz całkowicie zadowolony! On Ci da rzeczy wyjątkowe. Wyposaży Cię indywidualnie. On chce wynieść i błogosławić Twoją niepowtarzalność i wyjątkowość! Nie ma drugiej takiej osoby jak Ty. Nikt nie jest w stanie Cie zastąpić i naprawdę możesz dawać innym bardzo wyjątkowe i niepowtarzalne rzeczy. Bóg chce z Tobą wieczerzać, chce Cię wyposażyć i błogosławić. On chce zmienić twoje serce tak, abyś chodził w spełnieniu i błogosławieństwie, i abyś był błogosławieństwem dla innych, dla Kościoła i dla ludzi ze świata. Jezus stoi u drzwi twojego serca i kołacze.