Tekst kazania

"Nowe Pokolenie" > Kazania > Świadome chodzenie i poddawanie się Duchowi Świętemu