Tekst kazania

"Nowe Pokolenie" > Kazania > Synostwo > Jesteś umiłowanym synem Boga